Yumis

Prijatelj Vaše kuhinje

Direktor EBRD-a u poseti kompaniji Yumis

Direktor EBRD-a u poseti kompaniji Yumis

Yumis kompaniju posetio je g. Daniel  Berg, direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Srbiji.

U razgovoru sa g. Kocićem predsednikom Yumis kompanije, rukovodiocima Yumis kompanije i g. Aleksandar Milićevićem direktorom RPK Niš, zajednički su konstantovani odlični rezultati progarama Process supply chain na poslovanje Yumis kompanije, projekta pod potkroviteljstvom EBRD-a koji je završen juna 2016. godine.

Efekti utvrđeni evaluacijom projekta su unapređenje procesa proizvodnje, optimizacija zaliha i povećanje kapaciteta proizvodnje.

U razgovorima i na bazi efekata poslovanja, finansijskih pokazatelja i planova za razvoj koje je iznela Yumis kompanija, g. Berg je iskazao interesovanje za dalju saradnju sa Yumis kompanijom, koja je primer pozitivnog poslovanja u kategoriji srednjih preduzeća.

 

 G. Kocić će se ponovo sresti sa g. Bergom u junu mesecu.