Yumis

Prijatelj Vaše kuhinje

Kompanije YUMIS dobila status ovlašćenog izvoznika!

Kompanije YUMIS dobila status ovlašćenog izvoznika!

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je kompanija YUMIS,10,12,2014,god.,zvanično dobila status ovlašćenog izvoznika. Ovaj status omogućava YUMIS-u nesmetano obavljenje izvoznih aktivnosti,uz skraćenje procedure - bez izdavanja EUR obrasca,a uz izjavu dobavljača na samoj fakturi.
Kompanija YUMIS je jedina sa navedenim statusom u Nišu,pored kompanije Philip Morris, a medju retkima u Srbiji. Sledeći korak je pojednostavljeni postupak u izvozu, pored postojećeg pojednostavljenog postupka pri uvozu, odnosno ,,kućno carinjenje,, .