Yumis

Prijatelj Vaše kuhinje

Srpsko-mađarski poslovni forum u Nišu

Srpsko-mađarski poslovni forum u Nišu

U ponedeljak je u Nišu počeo Poslovni forum Srbija - Mađarska, u organizacii Privredne komore Srbije i Nacionalne trgovinske kuće Mađarske.
Forumu prisustvuje 170 kompanija, među kojima svoje predstavnike ima i kompanija YUMIS. Verujemo da će ostvareni kontakti i započeti pregovori doprineti jačoj vezi kompanije YUMIS i mađarskih kompanija.