Yumis

Prijatelj Vaše kuhinje

Yumis na Danu otvorenih vrata Centra za regionalnu saradnju i inicijative PKS

Yumis na Danu otvorenih vrata Centra za regionalnu saradnju i inicijative PKS

Tema nedavno održanog sastanka u Privrednoj komori Srbije, prvom u nizu Dana
otvorenih vrata Centra za regionalnu saradnju i inicijative PKS, bila je sprovođenje
procedura koje prate primenu postojećih propisa i međudržavnih sporazuma u
CEFTA regionu.

Predstavnici renomiranih izvoznika, kompanija YUMIS iz Niša i Pionir iz Subotice,
ukazali su na probleme sa kojima se suočavaju prilikom pripreme svake izvozne
pošiljke.  Problemi usporavaju i poskupljuju prekogranični promet robe, pa je
potrebno naći zajednički prihvatljiva rešenja kako bi se postojeće administrativne
procedure pojednostavile.

Kompanija Yumis uspešno izvozi svoje proizvode širom sveta i konstanto radi na
osvajanju novih tržišta, pa je tako ovaj brend prepoznatljiv ne samo u regionu, već
i u SAD, na afričkom, azijskom, a od nedavno i na australijskom kontinentu.
Međutim, prema rečima vlasnika kompanije Milovana Kocića, problemi se
najčešće javljaju prilikom izvoza u susednu Makedoniju.

Kako je tom prilikom najavljeno, Centar za regionalnu saradnju i inicijative PKS u
saradnji sa Udruženjem za poljoprivredu PKS, privrednim komorama regiona,
članovima Komorskog investicionog foruma, organizovaće sastanke sa
predstavnicima nadležnih organa CEFTA strana, čiji će cilj biti usaglašavanje
primene spoljnotrgovinskih propisa i unapređenja razmene u regionu.

Sastanku su, u ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije,
prisustvovali i nadležni predstavnici Odeljenja poljoprivredne inspekcije za
bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla i kontrolu obrađivača duvana i
proizvođača duvanskih proizvoda, Odseka za graničnu fitosanitarnu inspekciju u
mestima carinjenja (Uprava za zaštitu bilja), Odseka za međunarodni promet
(Uprava za veterinu), kao i Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.