Yumis

Prijatelj Vaše kuhinje

YUMIS učesnik konferencije o neuromarketingu

YUMIS učesnik konferencije o neuromarketingu

Kompanija Yumis učestvovala je danas na konferenciji o neuromarketingu, koju je organizovao Univerzitet Metropolitan u Nišu sa ciljem da se ukaže na značaj neuromarketinga u istraživačkom i praktičnom smislu.

S obzirom na to da neuromarketing pomaže da se pronikne u psihologiju potrošača i skrivene motive podsvesne reakcije koje pokreću odluke o kupovini, i u Srbiji je interesovanje o ovoj oblasti u porastu. Konferencija će takođe doprineti razumevanju na koji se način neuromarketing može kombinovati sa ostalim disciplinama (ekonomija, psihologija, dizajn, IT i veštačka inteligencija) i to radi postizanja sinergijskih efekata.

Između ostalog, cilj ove konferencije je i povezivanje sa predstavnicima privrede, čime im se pruža prilika da iz prve ruke steknu saznanja do kojih se do sada došlo u istraživanjima. Kompanije tako stiču uvid kako da što bolje primene koncept neuromarketinga u svom poslovanju i iz toga izvuku praktične koristi.