Jačanje menadžerskih kapaciteta u funkciji tržišne ekspanzije

9. aprila 2019.

 

U saradnji sa Ekonomskim fakultetom I centrom za razvoj građanskog društva PROTECT-a, studentima završne godine, predstvanici kompanije Yumis prezentovali su strategiju razvoja I ekspanzije na domaćem I inostranim tržištima. Jedan deo druženja sa studentima bio je predviđen za otvorenu diskusiju I pitanja studenata vezano za praksu. Na ovaj način povezujemo teoriju I praksu I budućim ekonomistima stvaramo jasniju sliku kako realno funkcioniše praksa.

 

circ