Nacionalna konferencija o filantropiji – panel diskusija

5. novembra 2019.

Konferencija je 5. novembra održana u Hotelu Zira u Beogradu. Pored predstavnika javnog i civilnog sektora, konferencija je okupila i predstavnike poslovnog sektora, između ostalih I kompanije Yumis.

Jedna od planiranih sesija bavila se davanjima malih i srednjih preduzeća zajednici, na kojoj su predstavnici malih i srednjih preduzeća diskutovati na temu kome svoja davanja upućuju, čime su pritom motivisani i sa kojim izazovima se suočavaju.
Sesiju u kojoj je učestvovala kompanija Yumis, dobitnik VIRTUS nagrade za filantropiju 2016, je vodila Radojka Nikolić, Nira press.
Zaključak je da treba motivisati kompanije na društveno odgovorno poslovanje ali I rešiti pitanja oko oporezivanja donacija što je u velikoj meri demotivacioni factor za mnoge kompanije.

circ