Poslovni čovek godine 2014 – g-din Milovan Kocić

26. februara 2015.

Klub privrednih novinara je, 24.02. u Privrednoj komori Srbije, u Beogradu, svečano dodelio priznanja ,,Kompanije I ličnosti koje su obeležile godinu’’. Žiri Kluba privrednih novinara, jednoglasno je odlučio da priznanje Poslovni čovek godine pripadne MIlovanu Kocicu, predsedniku Kompanije YUMIS.

Iz godine u godinu kompanija ,,YUMIS’’ beleži kontinuirani rast, koji je prava retkost u prehrambenoj industriji na ovim prostorima. Godina 2014. Ostaće upamcena kao jedna od najuspešnijih u 25 godina dugoj istoriji kompanije. YUMIS svoje proizvode izvozi u 18 zemalja, na tri kontinenta, trenutno pored Rusije, Belorusije I Somalije, priprema teren za svoje proizvode u Kini I Keniji. Godišnji prihod u 2014. god bio je 1.2 milijarde dinara. – kaze g-din Kocić.

,,Najpre zahvalnost Klubu privrednih novinara na ovako velikom priznanju, kojim ste mi danas zadali još veće ciljeve za buduću karijeru, pošto planiram da se ovim poslom bavim još mnogo godina. Velika mi je čast da sam u društvu velikih privrednika I kompanija, koje mogu biti nosioci oporavka I razvoja srpske privrede I koje, u sprezi sa vladom Srbije, mogu učiniti značajan iskorak srpske privrede. Želim da istaknem veliki značaj I doprinos svih zaposlenih u kompaniji YUMIS, koji su svojim nesebičnim radom I zalaganjem ostvarili izvanredne rezultate I time mene kandidovali za ovako prestižmo priznanje.

Osvrnuo bih se I na krajeve iz kojih dolazim, sa namerom da skrenem pažnju svih odgovornih, kako u državi, tako I privrednim organizacijama, na značaj I potencijale juga Srbije. Naime, vest o tome da sam proglašen Poslovnim čovekom 2014 godine, bila je prijatno iznenađenje za sve kolege privrednike sa juga Srbije, s obzirom da ovakvo priznanje do sada nije odlazilo u južne krajeve. Naglašavam da je ovo veliki podstrek za sve nas privrednike, sa juga Srbije, da uz mnogo aktivniji odnos svih nosioca vlasti, u ovom devastiranom I izuzetno siromašnom području, u narednim godinama, uz još veći rad postignemo zapažene rezultate.

Zajednički nastup naših kompanija na ino tržištu, kroz sajmove, izložbe I učešće u privrednim delegacijama je jedan od osnovnih elemenata uspeha, gde značajnu ulogu u aktivnoj promociji, mogu odigrati Privrena komora Srbije I SIEPA. Sa druge strane, podsticaj u razvoju I stvaranju proizvoda I obezbeđivanju sredstava, neophodnih za funkcionisanje, pored banaka daje I Fond za razvoj. Sa Fondom za razvoj, kompanija YUMIS je ostvarila izuzetnu saradnju I sredstva uložila u opremu I infrastrukturu. Kompanija je uredno izmirila sve obaveze prema Fondu I to je jedini način da I u budućnosti Fond može da funkcionše I plasira sredstva u privredu.

Naglasio bih da očekujem od države da nama, domaćim kompanijama, pokloni više pažnje I da značajnija sredstva usmeri u podsticaj zapošljavanja I oživljavanja domaćih kompanija. Sa druge strane, mi imamo I snage I želje da dalje razvijamo naš biznis u Srbiji, da upošljavamo što veći broj naših sugrađana, ostvarujemo prihode I profite I da iste trošimo u Srbiji, u našim mestima, jer ovde živimo I radimo. Nama pirvrednicima, odnosno kompanijama je najznačajnija podrška države, vlade, ministrstava i pre svega Komore Srbije u obezbeđenju TRŽIŠTA. Kompanijama danas više nedostaju TRŽIŠTA, nego krediti, sredstva, investicije, tehnologije, ljudski resursi, stručna radna snaga, inženjeri, tehnolozi… Ideja takođe ima! Zajednički zadatak je svima nama da se izborimo pre svega za šansu da proizvode plasiramao, kako na domaćem, tako i na ino tržištima.

Prisustvo nelojalne konkurencije svetskih kompanija, koje su sa sobom donele obrise, rekao bih, blagog imperijalizma I kolonijalizma, ostavilo je malo prostora za proizvode domaćih proizvođača.

Osvrnuo bih se I na rad Privredne komore Srbije I Regionalnih privrednih komora. Sa komorskim stazom od 25 godina mogu reći da Komoru posmatram sa izuzetnim poštovanjem I velikim očekivanjima. Posmatrano kroz tako dug vremenski period neminovno da je I komora prolazila kroz različite faze. Rekao bih da nije u istom ritmu pratila razvoj privrednih subjekata, pa se javio raskorak izmedju savremeno organizovanih kompanija I komore koja još uvek trazi sebe. Utiska sam da pre svega brine o samoj sebi, svojim zaposlenima, a ne o suštini postojanja Komore: da okupi kompanije, obezbedi uslove za što lakše funkcionisanje kompanija, obezbedi najbolje uslove za rad i plasman proizvoda i usluga. Komora mora da postane SINDIKAT POSLODAVACA, odnosno član SOCIAL-EKONOMSKOG saveta u Vladi Srbije! Od novog rukovodstva Komore Srbije to i očekujemo, novom organizacijom, novim ljudima, a i promenom Zakona o komorskom sistemu, po ugledu na najrazvijenije zemlje, naravno prilagođenom našim uslovima.

Jos jednom, velika zahvalnost u ime svih nas, danas nagrađenih, vama, koji ste danas sa nama, uz obećanje da ćemo se svi potruditi da ostvarimo još bolje rezultate u narednom periodu.,,

circ