Srpsko-mađarski poslovni forum u Nišu

23. novembra 2016.

U ponedeljak je u Nišu počeo Poslovni forum Srbija – Mađarska, u organizacii Privredne komore Srbije i Nacionalne trgovinske kuće Mađarske.

Forumu prisustvuje 170 kompanija, među kojima svoje predstavnike ima i kompanija YUMIS. Verujemo da će ostvareni kontakti i započeti pregovori doprineti jačoj vezi kompanije YUMIS i mađarskih kompanija.

circ