Takmičenje studenata ekonomskih fakulteta zemlje I regiona – Case study na primeru Yumis-a

20. aprila 2019.

Takmičenje studenata ekonomskih fakulteta zemlje I regiona održano na Ekonomskom fakultetu u Nišu 19. i 20. aprila 2019. imalo je za cilj da studenti isprobaju svoje veštine u rešavanju konkretnih problema iz prakse. Na poziv Studentske Asocijacije Nova i Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta u Nišu, u cilju saradnje na projektu „Case Study – Face the Challenge“, Yumis se rado odazvao kao akter iz privrede.

Ovom saradnjom nastavili smo da gradimo dobre odnose sa akademskom zajednicom, jer upravo u mladim ljudima koji uzimaju učešće na ovom projektu, bilo u takmičarskom ili organizacionom delu, leže naši budući kadrovi.

circ